Jesteś tutaj

Publikacje

2017 rok

 

2016 rok

 

2015 rok

Publikacje w recenzowanych czasopismach nie posiadających IF

1.     Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

Pielęgniarki i studenci pielęgniarstwa wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne – sprawozdanie ze spotkania

Pielęgniarstwo Polskie 2015;3(57):358-360

 

2.     Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib

Attitudes of ward nurses towards extending professional powers with respect to writing out prescriptions and independent referrals for diagnostic tests – a preliminary qualitative study

Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4(58):409-414

 

3.     Aleksander Zarzeka, Mariola Sajkowicz, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib

The attempt to assess the knowledge of the charter of the patient’s rights among patients of the nowodworskie medical centre

Pielęgniarstwo Polskie 2015; 4(58):415-418

 

4.     Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Piotr Gębski, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Filip Dąbrowski, Grażyna Dykowska, Marcin Malczyk

Comparative analysis of opinions of Warsaw Medical University students on electronic examinations and final tests by their participation in this form of knowledge assessment – preliminary report

 

5.     Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Katarzyna Pietruszewska, Nicole Mazur, Anna Gorzkiewicz, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Małgorzata Machaj, Joanna Gotlib

Wiedza studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat rozszerzenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne

Medical Problems 2015; 4: w druku

 

Rozdziały w monografiach anglojęzycznych

1.     Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Filip Dąbrowski, Piotr Gębski, Grażyna Dykowska, Marcin Malczyk, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow

Analysis of history of granting credits and handling test exams on the ask systems e-exam platform at Warsaw Medical University - a preliminary report

Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 0198-0205

 

2.     M. Panczyk, A. Zarzeka, L. Iwanow, M. Malczyk, P. Gębski, J. Belowska, J. Gotlib

Do motivation points foster better final evaluation in the subject of ”law in medicine”?

Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 0826-0833

 

3.     Anna Kaczyńska, Aleksandra Piotrowska, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

Attempt at the assessment of the level of knowledge of the patient’s rights depending on the place of work

Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1. pp. 6875-6880

 

4.     Aleksander Zarzeka, Dorota Boguszewska, Anna Kaczyńska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

Patients’ satisfaction with the observance of their rights by nurses

Proceedings of EDULEARN15 Conference 6th-8th July 2015, Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-606-8243-1, pp. 6871-6874