Jesteś tutaj

Udział w konferencjach

1. Zarzeka A, Belowska J, Panczyk M, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Gotlib J.

Willingness to take part in post-graduate courses regarding medical law in group of Polish nurses during specialization. 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, May 7-10, 2015, Warsaw.


2.Lucyna Iwanow, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib. Porównanie poziomu wiedzy i postaw studentów oraz pielęgniarek oddziałowych wobec rozszerzenia uprawień zawodowych pielęgniarek i położnych – doniesienie wstępne.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r.

 

3. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Zofia Sienkiewicz, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib.

Analiza postaw pielęgniarek wobec wykorzystywania piśmiennictwa naukowego w codziennej, klinicznej praktyce zawodowej.

             Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa

 

4. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib

Recepty pielęgniarskie – ocena wiedzy i postaw pielęgniarek Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec rozszerzenia kompetencji zawodowych
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa.

 

5. Sabina Handzel, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.
Próba oceny wiedzy i postaw studentów studiów I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat rozszerzania kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15.05.2015 r. Warszawa

6.Aleksander Zarzeka, Mariola Sajkowicz, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Próba oceny poziomu wiedzy pacjentów Nowodworskiego Centrum Medycznego na temat Karty Praw Pacjenta           Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

7.Aleksander Zarzeka, Agnieszka Wawrzonkowska, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib
Próba oceny wpływu wykształcenia na poziomie wiedzy pielęgniarek na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywanego zawodu
Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

8.Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne - doniesienie wstępne  Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarka - dziecko - rodzina". Ciechanów, 17-18 kwietnia 2015 r.

9.Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Łuksz Samoliński, Joanna Gotlib

Analysis of assessment of students in subjects that are completed with an exam in Master of Public Health program.

INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

 

10.Mariusz Panczyk, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Jarosłwa Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

Bibliometric evaluation of scientific literature in the area of research in education using Incites™  Database of Thomson Reuters

INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

 

11.Aleksander Zarzeka, Marta Stacharska, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

Assessment of knowledge of legal acts regulating nursing profession among final year Master's degree students

INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

 

12.Aleksander Zarzeka, Marta Stacharska, Jarosława Belowska, Joanna Gotlib

Assessment of knowledge of legal acts regulating nursing profession among final year Bachelor's degree students

INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

 

 

 

13.Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

The comparison of knowledge and attitudes of students of nursing and midwifery studies with respect to the practice based on scientific facts

INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

 

14.Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

Evidence – based Medicine and Evidence – based Midwifery Practice - knowledge and attitudes of midwifery students

INTED2015. the 9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid, Spain. 2nd-4th of March 2015.

 

15.Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Gotlib J. Knowledge and attitudes of nursing students towards Evidence - based Medicine and Evidence - based Nursing Practice. Abstractbook: Leiden International Medical Student Conference 11 - 15.03.2015, wyd. S.E.M. Anema, str. 211

 

16.Zarzeka A, Belowska J, Panczyk M, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Król A, Gotlib J. Do nurses really need to know law? Perspectives of nurses on the eve of extending the scope of their competence in Poland. Abstractbook: Leiden International Medical Student Conference 11 - 15.03.2015, wyd. S.E.M. Anema, str. 308